Фирми и банки
 
Емпорики Банк - България
* Инвестиционен * Проектно финансиране * Издаване на гаранции и акредитиви * Кредит за оборотни средства * Овърдрафт * Кредитна линия
Емпорики Банк - България
Адрес:София 1000, Бул."Княгиня Мария Луиза" №2, ет.5
Телефон:+359 2 917 17 17
Факс:
Уебсайт:
Имеил:emporiki@emporiki.bg
Офиси в цялата страна
В момента листа с офисите на фирмата се актуализира
 


  • Сравни процентите на отделните кредити
  • Кредитен и лизингов калкулатор