Фирми и банки
 
Ипотечни кредити
Подсигури своите четири стени
Ипотечни кредити
Какво трябва да знаем
С този вид кредити можете да финансирате покупката на желания от вас апартамент, магазин, къща, офис, селскостопансики имот и др. За получаването на този вид креди физическото или чридическото лице сключва с банката кредитор договор за обезпечение-недвижим имот, като имота остава собственост на банката в случай на фалит или невъзможност за покриване на вноските по кредита. Процеса се нарича учереяване на ипотека.

Ипотечен кредит може да се сключи и за рефинансиране на друг ипотечен кредит, поправки и довършителни работи при строителство. Някои от кредиторите предлагат ипотечни кредити който лицето може да използва не целево. Съвети
  • Ако желате да закупите апартамент и искате да финансирате добре покупката, то първо се свържете със фирмата изпълнител на проекта поради факта, че по големите фирми имат собствени кредини схеми съгласувани със банките които са финансирали строителството.
  • Преди да сключите договор за ипотечен кредит много добре преценете дали ще можете да погасите дълга към банката кредитор
Видове
  • Нецелеви ипотечен кредит
  • Ипотечен кредит за покупка
  • Ипотечен кредит за ремонт и довършителни работи
  • Ипотечен кредит за рефинансиране
  • Ипотечни кредити за българи живеещи и работещи в чужбина
  • Ипотечен кредит за строителство


  • Сравни процентите на отделните кредити
  • Кредитен и лизингов калкулатор