Фирми и банки
 
Потребителски кредити
Осигури си стандарта който желаеш
Потребителски кредити
Какво трябва да знаем
Този вид кредити са значително по малки в сравнение с ипотечните например и по-краткосрочни. Размера на кредита зависи силно от обезпечението което кредитополучателя предлага - регулярни доходи по трудови договори или постоянни приходи от наеми или хонорари. Изискванията на кредините институции варират в доста голям диапазон като най-актуалните можете да получите само при вашия кредитор. В някои от случаите кредиторите изискават кредитополучателя да представи и т.нар. съкредитоискател или поръчител по кредита, което е лице или фирма която служи като гаратнт на кредитополучателя.

Този вид креди е известен и като Стоков Кредит, поарди същността на кредитната цел.
Особенности
  • Срока за погасяване на потребителските кредити не надхвърля 10 години
  • Лихвените проценти се движат в диапазона от 8% до 16% като определянето на този процент зависи силно както от срока за погасяване така и от големината на кредита


  • Сравни процентите на отделните кредити
  • Кредитен и лизингов калкулатор