Фирми и банки
 
Кредитни карти
Подкарай колата на мечтите си
Кредитни карти
Какво трябва да знаем
Това е най-разпространената форма на кредитиране. Пазара на кредитните карти у нас бележи рекорд след рекорд, макар кредитирането по този начин да не е от най-изгодните поради значително високите лихвени проценти по кредитната сума и все повече кредитополучатели закупуват продукти или услуги със своите кредитни карти. Една кредитна карта може да бъде издадена както в
 • национална валута
 • така и в EUR или USD
 • Кораби, самолети, яхти и други средства
 • недвижими имоти
Овърдрафта по тези кредити се определя от кредитодателя в зависимост от редица фактори като:
 • Вашия кредитно-рисков профил
 • Вашите месечни доходи
, като в някой случаи той може да бъде и неограничен.
Видове кредитни карти
 • VISA
 • Master Card
 • Diners Club
 • American Express
 • Barclays Card


 • Сравни процентите на отделните кредити
 • Кредитен и лизингов калкулатор