Фирми и банки
 
Авто кредити и лизинги
Подкарай колата на мечтите си
Авто кредити и лизинги
Какво трябва да знаем
Лизинговите кредити представляват по своята същност договори за наем както на стоки така и на движима или недвижима собственост. Най-често срещаните форми на лизингови кредити са лизинг на:
  • леки и товарни автомобили, строителна техника и оборудване
  • селскостопанска техника като комбайни, трактори и др.
  • Кораби, самолети, яхти и други средства
  • недвижими имоти
При този вид кредити лизингодателя закупува обекта на лизинговиа договор и остава пълноправен собственик до окончателното изплащане на дължимите средства от страна на лизингополучателя или до прекратяване на лизинговия договор съобразено със законодателството на Република България. Най-разпространените форми на лизинг са финансовия и оперативния лизинг, като разликата е в прехвърлянето на собственоста върху обекта на договора
  • При финансовия лизинг след изтичане на лизинговия период и изплащане на всички договорени финансови взаимоотношения собственоста преминава в лизингополучателя
  • При оперативния собственоста не се променя и остава в лизингодателя след изтичане на договорения лизингов срок


  • Сравни процентите на отделните кредити
  • Кредитен и лизингов калкулатор