Фирми и банки
 
Бизнес кредити
Никога не е късно за едно ново начало
Бизнес кредити
Какво трябва да знаем
Бизнес креди могат да получат всички юридически лица, регистрирани по законовите норми на Република България. В зависимост от големината на вашето предприятие или фирма тези кредити се делят на две основни групи:
  • Корпоративни кредити
  • Кредити за малкиия и сртеден бизнес
Дали един креди е корпоративен или не зависи от изискванията на банката за оборот на юридическото лице. При някои той може да бъде 1 милион лева при други повече.

В зависимост от субекта на дейност на юридическото лице банките са разработили значително пъстри схеми за финансиране на фирмите кредитоискатели.
Видове бизнес кредити
  • Инвестиционен кредит
  • Кредит за оборотни средства без обезпечение
  • Кредит за оборотни средства с обезпечение


  • Сравни процентите на отделните кредити
  • Кредитен и лизингов калкулатор