Фирми и банки
 
Рефинансиране и обединени кредити
Никога не е късно за едно ново начало
Рефинансиране и обединени кредити
Какво трябва да знаем
В тази категория попадат кредитите които все по-често се използват от кредитоискателите поради динамичността на банковия пазар и възможността един кредит да бъде заменен с друг при по изгодни условия. Променящите се лихвени проценти по различните видове кредити са сигнал за едно обмисляне на възможността за рефинансиране текущите ви финансови задължения.

Този вид кредит можете да сключите както в банката кредитор по основния/основните ви кредити така и при друга банка кредитор задоволяваща в по-голям аспект вашите финансови нужди.
Защо трябва да се замислиме дали да рефинансираме стар кредит
  • Възможност за значително по-ниски месечни вноски и по-голям разполагаем доход
  • Намалени лихвени проценти
  • Договаряне на по ниски такси
  • Възможност за удължение сроковете на изплащане
  • По-голям размер на кредита
  • Възможност за обединяване на много потребителски кредити в дългосрочен ипотечен кредит


  • Сравни процентите на отделните кредити
  • Кредитен и лизингов калкулатор